Oudercommissie

Royal Kids Home locatie Nieuwerkerk (RKH) heeft een actieve oudercommissie (OC). Minimaal vier maal per jaar vergadert de OC met het managementteam van RKH. Tijdens deze vergadering worden de actuele ontwikkelingen binnen RKH besproken en is er voldoende tijd voor vragen. De OC behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen van de opvang (KDV en BSO). De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen. De OC doet dit door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het managementteam van RKH.

De OC heeft een positief kritische houding en praat over alles wat effect heeft op de kwaliteit van de opvang. Denk hierbij o.a. aan het pedagogisch beleidsplan, activiteiten aanbod, de prijs van de opvang, de openingstijden, de organisatie van de Dag van de Leidster, de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

U kunt de oudercommissie bereiken via oudercommissierkh@gmail.com.

De Oudercommissie
Manon Mauritz (voorzitter)
Marjolein van der Spek (secretaris)
Jasper Dijkstra
Jeroen Wolff