Prinsen en Prinsessen Peuteropvang en BSO

Zoekt u excellente BSO of peuteropvang met aandacht voor christelijke waarden en normen?

Dan is BSO en Peuteropvang Prinsen en Prinsessen, onderdeel van Royal Kids Home iets voor u en uw kind.

Royal Kids Home biedt peuteropvang aan kinderen van 2 1/2 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar waar christelijke waarden en normen centraal staan. Kinderen worden liefdevol en respectvol benaderd, ongeacht hun afkomst. Voor ons is ieder kind uniek en waardevol en verdient het de beste zorg en aandacht. Ouders zoeken een deskundig en betrokken kindercentrum waaraan ze hun kinderen een deel van de opvoeding kunnen toevertrouwen. Daar zijn wij ons erg van bewust en dat wordt heel serieus genomen door ons. Onze medewerkers hebben allen zeer ruime ervaring in de kinderopvang. Uw kind ontvangt goede kwalitatieve kinderopvang door deskundige medewerkers voor een normale uurprijs van € 6,80 per uur!
Hier gaat de overheidsbijdrage, afhankelijk van uw inkomen nog vanaf.
Iedere dag worden er leuke activiteiten met de kinderen gedaan. Regelmatig gaan we met de kinderen picknicken, knutselen en heerlijk spelen. Elke dag zijn er momenten dat we met de kinderen naar buiten gaan.
Ons uitgangspunt is dat ieder kind ontwikkelrecht heeft.

Thema’s:

Binnen Royal Kids Home wordt gewerkt met maandelijkse thema’s. Een thema wordt bedacht met behulp van onze christelijke visie in het achterhoofd. In de thema’s willen we terug laten komen dat de kinderen geliefd zijn, belangrijk zijn en een Koninklijke opvang verdienen. Zo hebben we het thema ‘Groeien en bloeien’, ‘Familie en vriendschap’, en ‘Dieren in de natuur’. Naast de gesprekjes met de kinderen over het thema, lezen we (Bijbel)verhalen voor, leren we de kinderen liedjes aan, maken we bijbehorende knutselactiviteiten en doen we (bewegings) spelletjes. Bij de activiteiten die bedacht worden, wordt rekening gehouden met de stimulering van alle ontwikkelingsgebieden, zoals de cognitieve ontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en de lichamelijke ontwikkeling (fijne en grove motoriek). Op een speelse manier, aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de kinderen, wordt op deze wijze hun leefwereld vergroot. We besteden speciale aandacht aan wat uw kind ziet en beleeft op kinderooghoogte. De leidsters hebben speciale stoelen waarmee ze langere tijd op de grond mogen zitten om uw kind te begeleiden of samen een spelactiviteit te doen.

Buitenschoolse opvang:

Ons kindercentrum biedt Buitenschoolse opvang, zowel voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang als vakantieopvang voor uw kind van 4 t/m 12 jaar. Opvang van schoolgaande kinderen die aansluit op het onderwijs. Met liefde voor uw kind, maar ook aandacht voor normen en waarden.
Eigen vervoer door onze medewerkers vanuit alle scholen in Capelle aan den IJssel en directe omgeving.
Buitenschoolse opvang waarbij natuurelementen gebruikt worden, werken met een microscoop, knutselactiviteiten, workshops en leuke uitstapjes!

Geopend op alle doordeweekse dagen van 7 tot 19 uur.

Prijs € 6,40 per uur.

Royal Kids Home biedt in GBS de Triangel onder 1 dak, het beste voor uw kind en ontzorgen van ouders staan bij ons centraal:

Wij maken er voor ieder kind een mooie en plezierige dag van!

Contact:

Heeft u belangstelling voor onze opvang neem dan contact met ons op voor meer informatie, persoonlijk gesprek of aanmelden via info@royalkidshome.nl of ons algemene nummer 0180-320971.

Het LRK nummer voor BSO Prinsen en Prinsessen is 219024704, voor de peuteropvang 204714989.
Adres van de Triangel is Bongerd 4, 2906 VK in Capelle aan den IJssel

Het pedagogisch beleidsplan van de peutergroep vindt u hier. Van de BSO hier.

Het ggd rapport kunt u vinden via deze link: ggd rapport BSO Prinsen en Prinsessen, ggd rapport peuteropvang Prinsen en Prinsessen.

Ook heeft Royal Kids Home een intern klachtenreglement, hier vindt u de link.