Veiligheid & hygiëne
Swoosh2
Veiligheid & hygiëne

Royal Kids Home stelt hoge eisen aan veiligheid en hygiëne. Hoe wij hiermee omgaan, staat beschreven in het beleid Veiligheid & gezondheid. Deze is per locatie opgesteld. Meerdere keren per jaar worden veiligheids- of gezondheidsrisico’s voor de kinderen en het personeel geïnventariseerd en nemen wij waar nodig maatregelen.

De uitkomsten hiervan worden verwerkt in het beleid Veiligheid & gezondheid. Dit document evalueren we vanuit de inventarisaties meerdere malen per jaar en bespreken we met de pedagogisch medewerkers. Op de pagina’s van de verschillende vestigingen kan je het beleid Veiligheid & gezondheid per locatie inzien.

Achtergrond skyline Achtergrond skyline mobiel

©Royal Kids Home 2023 - Alle Rechten Voorbehouden  |  Algemene Voorwaarden |  Privacyverklaring  |  Cookies