Veiligheid & hygiëne
Swoosh2
Veiligheid & Gezondheid

Royal Kids Home stelt hoge eisen aan veiligheid en gezondheid. Het Algemeen Beleid Veiligheid & Gezondheid omschrijft welke richtlijnen hierbij worden aangehouden. Dit beleid is tevens bedoeld als overkoepelend document voor de diverse procedures en protocollen die worden ingezet binnen Royal Kids Home ten aanzien van veiligheid en gezondheid.

Alle documenten met betrekking tot deze thema’s hebben als doel om de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke speel, werk- en leefomgeving te bieden. . Een kind dat zich veilig voelt en goed in zijn vel zit, durft nieuwe initiatieven te tonen en krijgt de ruimte om zich te ontwikkelen. Het beleid wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast. 

Beleid Veiligheid & Gezondheid

Klik hier om ons algemeen beleid Veiligheid & Gezondheid te downloaden.

Achtergrond skyline Achtergrond skyline mobiel

©Royal Kids Home 2023 - Alle Rechten Voorbehouden  |  Algemene Voorwaarden |  Privacyverklaring  |  Cookies