Heading
Swoosh2
Pedagogisch Beleid

Royal Kids Home streeft er naar kwalitatieve opvang te bieden. Hoe wij verantwoorde dagopvang bieden, hebben wij vormgegeven en beschreven in ons pedagogisch beleid. Deze is overkoepelend voor de gehele organisatie Royal Kids Home. Daarnaast wordt er per locatie gewerkt met een werkplan. Wij zien het pedagogisch beleid en de werkplannen als basis waaruit gewerkt wordt door de pedagogisch medewerkers. Daarnaast geeft het ouders informatie over de werkwijze richting de kinderen. Het gehele pedagogisch beleid is via onderstaande link te lezen. De werkplannen per locatie staan op de vestigingspagina’s.

Onze belangrijke pedagogische uitgangspunten
 • Liefde; liefde voor ieder uniek kind is de basis waaruit wij werken. Deze liefde is gebaseerd op de christelijke visie. Royal Kids Home wil kinderen allereerst een liefdevolle en geborgen plek bieden.
 • Vertrouwen; door het kind het gevoel te geven dat hij mag zijn zoals hij is, krijgt hij het gevoel dat de pedagogisch medewerkers vertrouwen in hem hebben. Dit draagt weer bij aan het vertrouwen wat het kind in zichzelf krijgt. Door dit zelfvertrouwen durft een kind verdere stappen te zetten in de ontwikkeling.
 • Stimuleren tot ontwikkeling; de interactie en activiteiten zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkeling. Elk kind ontwikkelt in zijn eigen tempo en verdient de juiste begeleiding hierbij. Hierbij is aandacht voor:
  • Emotionele veiligheid: wanneer een kind zich veilig voelt, staat het open om te spelen en leren.
  • Sociale competenties: door het leren van sociale competenties (communiceren, samenwerken, anderen helpen etc.) geven we kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot volwassenen die goed kunnen functioneren in de samenleving.
  • Persoonlijke competenties: persoonlijkheidskenmerken zoals flexibiliteit, creativiteit, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, veerkracht en probleemoplossend vermogen worden ontwikkeld door middel van stimulering.
  • Normen en waarden overdracht: we bieden kinderen de gelegenheid de normen en waarden van de samenleving eigen te maken. Hierbij is ook aandacht voor de christelijke normen en waarden.

Pedagogisch beleid

Klik hier om ons pedagogisch beleidsplan te downloaden.

Achtergrond skyline Achtergrond skyline mobiel

©Royal Kids Home 2023 - Alle Rechten Voorbehouden  |  Algemene Voorwaarden |  Privacyverklaring  |  Cookies