Kindcentrum
Swoosh2
Kindcentrum

Onze vestigingen zijn allemaal onderdeel van een kindcentrum. Hierbij is er sprake van een intensieve samenwerking tussen onderwijs en opvang. We streven in samenwerking met PCPO Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel en PCPO Krimpenerwaard naar steeds meer integrale kindcentra, waarbij ook jeugdhulp betrokken wordt. Wij willen de leefwerelden waarin kinderen opgroeien zoveel mogelijk samenvoegen door alles op één plek te brengen. Dit betekent concreet dat alle vormen van opvang (kinderdagopvang, peutergroepen (VE) en voor-, tussen- en naschoolse opvang), onderwijs én zorg onder één dak zitten. Binnen deze muren willen wij een ontwikkelomgeving creëren waarin ieder kind meetelt, meedoet en leert.

De meerderheid van onze vestigingen vormen een integraal kindcentrum met een school van de Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Capelle en Krimpen aan den IJssel. Samen met deze scholenstichting werken we vanuit dezelfde kernwaarden en visie op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. Daarnaast is de christelijke visie het fundament en leidraad voor keuzes en werkwijzen in de praktijk van alle dag. We zoeken hierin samenwerking met verschillende zorgpartners, zoals bijvoorbeeld de verschillende experts binnen het onderwijs en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Achtergrond skyline Achtergrond skyline mobiel

©Royal Kids Home 2023 - Alle Rechten Voorbehouden  |  Algemene Voorwaarden |  Privacyverklaring  |  Cookies