Vertrouwde medewerkers
Swoosh2
Vertrouwde medewerkers

Elke dag een bekend gezicht is belangrijk voor kinderen, dat voelt veilig en vertrouwd. Daarom werken wij met vaste pedagogisch medewerkers op de groepen. Onze pedagogisch medewerkers zijn professionele beroepskrachten. Alle pedagogisch medewerkers die werken bij Royal Kids Home hebben minimaal een relevante afgeronde MBO-opleiding volgens de CAO Kinderopvang. Zij beschikken over kennis op het gebied van verzorgen, begeleiden en ontwikkelingsstimulering van kinderen, op elk terrein van hun ontwikkeling. Verder creëren zij een huiselijke, veilige en vertrouwde sfeer voor de hele groep en voor alle kinderen afzonderlijk.

Naast de vaste medewerkers werken we met invalkrachten. Invalkrachten worden ingezet bij ziekte of vakantie van de vaste medewerkers. Aan de invalkrachten worden dezelfde opleidingseisen gesteld als aan vaste medewerkers. Waar het kan, werken we zoveel mogelijk met dezelfde invallers op de locatie, zodat zij voor de kinderen bekende gezichten worden en net zo vertrouwd en veilig ervaren worden door de kinderen als de vaste medewerkers.

Royal Kids Home is op alle locaties een erkend leerbedrijf. Zodoende werken er binnen Royal Kids Home verschillende stagiaires en BBL’ers. Voor hun leerproces en voor het opbouwen van een band met de kinderen, worden zij verbonden aan een vaste groep. Wij streven er naar maximaal één stagiaire per groep in te delen en maximaal één BBL’er per locatie. Elke stagiaire heeft een vaste praktijkbegeleider en wordt boventallig ingeroosterd. BBL’ers worden naarmate hun opleiding en leerproces vordert steeds meer volwaardig ingezet.

Voor iedere pedagogisch medewerker, stagiaire en BBL’er wordt voor aanstelling een VOG aangevraagd. Met deze VOG dienen zij zich in te schrijven in het persoonsregister kinderopvang en gekoppeld te worden aan onze organisatie.

Achtergrond skyline Achtergrond skyline mobiel

©Royal Kids Home 2023 - Alle Rechten Voorbehouden  |  Algemene Voorwaarden |  Privacyverklaring  |  Cookies