Christelijke waarden
Swoosh2
Christelijke waarden

Bij Royal Kids Home is iedereen van harte welkom! Wat uw achtergrond of levensovertuiging ook is; iedereen is speciaal en krijgt bij Royal Kids Home de liefde en aandacht die zij verdienen. Binnen Royal Kids Home werken wij vanuit de christelijke normen en waarden, zoals respect voor jezelf en anderen, dankbaarheid, vergevingsgezindheid en liefde. Deze waarden zorgen voor een veilige sfeer binnen onze locaties, waar uw kind op een positieve manier de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers delen deze waarden en uiten deze op een creatieve manier in de dagelijkse activiteiten.

De pedagogisch medewerkers hebben een positieve en accepterende houding ten opzichte van de kinderen. De activiteiten zijn erop gericht om de ontwikkeling te stimuleren, maar ook om het kind een positief zelfbeeld en daarmee meer zelfvertrouwen te geven. Behalve de reguliere kinderliedjes, leren de kinderen ook christelijke liedjes. Wij leren de kinderen dankbaarheid: voor de zon, de regen, maar ook voor elkaar. Tijdens het tafelmoment bij het eten danken wij God voor de boterhammen. Wij werken met thema’s zoals bijvoorbeeld vriendschap, natuur, groeien en bloeien. Natuurlijk schenken wij aandacht aan christelijke feestdagen zoals Pasen en Kerstmis, maar ook aan de nationale feestdagen zoals Koningsdag en Sinterklaas!

Achtergrond skyline Achtergrond skyline mobiel

©Royal Kids Home 2023 - Alle Rechten Voorbehouden  |  Algemene Voorwaarden |  Privacyverklaring  |  Cookies