Klachtenregeling
Swoosh2
Klachtenregeling

Royal Kids Home heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

Onze voorkeur gaat er naar uit dat als je een klacht hebt, je deze als eerste bespreekbaar maakt bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een passende oplossing, dan kan je een formele klacht (alleen schriftelijk) indienen bij de directie. Je kunt jouw klacht mailen naar martijn@royalkidshome.nl t.a.v. de directie.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan staat voor ouders de weg vrij naar informatie, advies en oudercommissie of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie.

Kijk voor meer informatie over onze interne en externe klachtenregeling in de aanvullende algemene voorwaarden.

Achtergrond skyline Achtergrond skyline mobiel

©Royal Kids Home 2023 - Alle Rechten Voorbehouden  |  Algemene Voorwaarden |  Privacyverklaring  |  Cookies