Oudercommissies
Swoosh2
Oudercommissies

Royal Kids Home heeft actieve oudercommissies (OC’s). Minimaal drie keer per jaar vergadert de OC met de manager van de locatie. Tijdens deze vergadering worden de actuele ontwikkelingen binnen de kindercentra besproken en is er tijd voor eventuele vragen. Verder legt Royal Kids Home regelmatig vraagstukken voor, waarbij advies van de OC gewenst, dan wel verplicht, is.

Activiteiten van de oudercommissies

De OC’s organiseren regelmatig een tevredenheidsonderzoek onder alle ouders. De resultaten hiervan worden besproken met de locatiemanager en het managementteam. Verder regelen de OC’s een leuke attentie voor alle pedagogisch medewerkers ten gelegenheid van de dag van de leidster.

Meer informatie?

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wil je met ons meepraten en meebeslissen, meld je dan aan voor de vrijwillige functie van oudercommissielid. Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleid, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van de Dag van de Leidster, de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

Wil je meer weten of jezelf aanmelden voor deelname aan de oudercommissie? Neem dan contact op met de locatiemanager van jouw locatie.

De contactgegevens van de oudercommissies

Achtergrond skyline Achtergrond skyline mobiel

©Royal Kids Home 2023 - Alle Rechten Voorbehouden  |  Algemene Voorwaarden |  Privacyverklaring  |  Cookies