GGD inspectierapporten
Swoosh2
GGD Inspectierapporten

De GGD voert namens de gemeente inspecties uit in de kinderopvang. Alle kinderopvanginstellingen worden bezocht door de GGD en getoetst of zij voldoen aan de Wet Kinderopvang. De GGD gaat jaarlijks op inspectiebezoek bij kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. De inspecteurs onderzoeken of er beleid wordt gemaakt en uitgevoerd op de volgende gebieden.

  • Pedagogisch klimaat
  • Personeel en groepen
  • Veiligheid en gezondheid
  • Accommodatie
  • Ouderrecht

  De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Zie de vestigingspagina’s voor de inspectierapporten per locatie.

  Binnen Royal Kids Home is een beleids- en kwaliteitsmedewerker aangesteld om de kwaliteit van onze opvanglocaties te waarborgen. Zij is verantwoordelijk voor het algemene beleid, ondersteunt alle locaties bij het locatiespecifieke beleid en is het aanspreekpunt naar de GGD.

  Achtergrond skyline Achtergrond skyline mobiel

  ©Royal Kids Home 2023 - Alle Rechten Voorbehouden  |  Algemene Voorwaarden |  Privacyverklaring  |  Cookies